• :
  • :
Wed 28th Feb

18 Sha'ban 1445

PRAYER AZAN IQAMAH
Fajr 5:28 6:00
Sunrise 7:25
Zuhr 12:49 1:00
Asr 3:33 4:00
Maghrib 6:12 6:17
Isha 8:00 8:30
Jumuah 12:48