• :
  • :
Wed 24th Jul

18 Muharram 1446

PRAYER AZAN IQAMAH
Fajr 3:36 4:30
Sunrise 5:35
Zuhr 1:42 2:00
Asr 5:59 6:30
Maghrib 9:46 9:51
Isha 11:01 11:06
Jumuah 1:41